Mogiła powstańców

Dlatego tez wprowadza do powieści druga mogiłę, ta natomiast rozniesie swój ślad po całym utworze, ujawniając się w różnych miejscach. W mogile tej spoczywają powstańcy z 1863 roku, są to przedstawiciele różnych klas społecznych, którzy zjednoczyli się w jednym celu i których grób taka jedność symbolizuje. Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz spoczywają w tej mogile, bo walczyli o wspólna sprawę. Właśnie powstanie styczniowe zniosło konflikty rasowe, stało się węzłem wiążącym losy Polaków w jedną całość. Mogiła powstańców jest symbolem walki o dobro ojczyzny, wspólnych ideałów i celów. Jest to również symbol solidarności i patriotyzmu. Spoczywa w niej 40 powstańców niczym 40 męczenników, co nadaje jej szczególne znaczenie. Należy dodać, że to nie jedyne mogiły, którymi posługuje się pisarka. Zestawiając plan historyczny powieści lepiej zrozumiemy ich znaczenie.